فاضلاب تصفیه شده به عنوان یکی از منابع آبی پایدار در کشاورزی اگر با روش آبیاری متناسب با کیفیت پساب همراه باشد دارای منافع زیادی از جمله استفاده از مواد مغذی مانند فسفر و نیتروژن موجود در پساب فاضلاب و در نتیجه کاهش مصرف کودهای شیمیایی،کاهش هزینه‌ها و کاهش مصرف آب سالمتر و حفظ محیط زیست و بهبود کیفیت و زیبایی آن می‌باشد.
تا نزدیک ۱۰۰سال پیش بیشتر گنداب روها و به ویژه کانالهای فرعی فاضلاب به صورت رو باز ساخته میشوند.پس از آشکار شدن اثر این قبیل کانالها در پخش بیماریهای واگیردارکوشش به عمل آمد که تمام گنداب روها و فاضلاب روها در زیر زمین ساخته شوند.شهر لندن پس از کشتاری که بیماری وبا درآن انجام داد و طی آن ۲۵۰۰۰نفرتلف شدند،در سالهای ۱۸۳۲تا ۱۸۴۸دارای دارای شبکه زیر زمینی جمع آوری فاضلاب شد.

فرم ارسال نظر

مشاوره رایگان : 
09130834835