رفع مشکلات

رفع مشکلات

قیمت : توافقی

برای بهره برداری بهتر از تصفیه زیستی باید مراتب زیر مورد توجه قرار گیرد :
 
کنترل توزیع فاضلاب و لجن برگشتی به حوضهای هوادهی فاضلاب
تهیه رکود روزانه اکسیژن محلول حوض هوادهی فاضلاب
بازرسی روزانه از هواده‌ها و گیربکسها
کنترل کیفی لجن برگشتی فاضلاب
تمیز کردن دائمی سرریز حوضهای ته نشینی فاضلاب با کمک از روش‌های جدید و مشاوره مشاوران متخصص کلیه مشکلات رفع میگردد

محصولات مرتبط

مشاوره رایگان : 
09130834835