فیلتر حذف لجن

فیلتر حذف لجن

قیمت : توافقی

فیلتر حذف لجن
: امتیازات حذف لجن با دستگاه‌های طراحی شده به روز • 1- خروج پیوسته لجن بدون آب و قابلیت بسته بندی و خروج از محل تصفیه • 2- فضای بسیار پایین • 3- عملکرد سریع • 4- طراحی جدید از گروه • 5- ساخت توسط گروه و حذف هزینه‌های اضافی خرید
 

محصولات مرتبط

مشاوره رایگان : 
09130834835