تصفیه فاضلاب فیزیکی کارواش

تصفیه فاضلاب فیزیکی کارواش

قیمت : توافقی

2سیستم تصفیه فاضلاب فیزیکی کارواش

هزینه راه اندازی پاییین

هزینه نگهداری شامل:

1- هزینه تعویض فیلترها ماهانه 50 هزار تومان

2- اضافه کردن مواد پیش تصفیه ازبین برنده بو و محافظ فیلتر‌ها ماهانه 20-50 تومان

کیفیت آب خروجی:

میزان سختی آب خروجی تقریبا برار با  سختی فاضلاب است. چنانچه بر فرض سختی آب  400 باشد سختی آب خروجی از سیستم نزدیک 450 است

محصولات مرتبط

مشاوره رایگان : 
09130834835