تولید کود از لجن

تولید کود از لجن

قیمت : توافقی

1-      تولید کود از لجن:

میزان لجن در فاضلاب شهری 1درصد در روز است که اغلب پس از 2سال نیاز به تخلیه دارد - تخلیه پساب دارای آب فراوان نیاز به واحد تغلیظ دارد - به طور پیوسته احتمال فرار لجن و ورود آن به پساب فراون است.

 

پیشنهاد استفاده از لجن به عنوان کود:

1-با توجه به اینکه اکثر خاکهای کشاورزی کشور ما دارای مقادیرکمی مواد آلی اند،کودحاصل دارای 64 درصد مواد آلی است که اصلاح کننده مناسبی برای بهبود حاصلخیزی خاکهای کشاورزی میباشد

2- مقدار ازت موجود در کود فوق برابر با 20/2 درصد است

که از نظر ارزش کودی و مواد مغذی قابل رقابت بـــا کودهای حیوانی خواهد بود

3- امکان فروش، استفاده یا صادرات کود

محصولات مرتبط

مشاوره رایگان : 
09130834835