یکی دیگر از پکیج های ارائه شده توسط شرکت فرنام  ، پکیج تصفیه فاضلاب هتل نام دارد. این شرکت سعی کرده است تا متناسب با نیاز هتل ها در زمینه تصفیه فاضلاب هتل  به تصفیه فاضلاب با صرفه اقتصادی ، اقدام به طراحی و ساخت بسته ای مرتبط در زمینه تصفیه بپردازد. از ویژگی های بارز آن نیز می توان به آسان بودن در استفاده و همچنین دسترسی ، مطابقت داشتن با استاندارد های جهانی و قابلیت استفاده از آب خروجی در فضای سبز و غیره می توان اشاره کرد.

مشاوره رایگان : 
09130834835