بازچرخش فاضلاب

در این سال ها با افزایش جمعیت، به نسبت میزان آب مصرفی و تولید فاضلاب شهری افزایش یافته است و همچنین با رشد صنعت و نیاز بسیاری از صنایع به مصرف آب، منجر به افزایش خروجی فاضلاب صنعتی گردیده و با توجه به قرار گیری ایران در منطقه خشک ، نیاز به آب حیاتی بوده و موضوع بازچرخش فاضلاب از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. تمامی این موارد منجر شده تا به استفاده مجدد فاضلاب جهت مصارف کشاورزی به عنوان یک موضوع با اهمیت بالا مطرح گردد و در این راستا پژوهش های زیادی صورت گرفته که منجر به خلق محصولات مرتبط با آن گردیده است. در این بین می توان به تبدیل فاضلاب به مصارف کشاورزی اشاره کرد.

مشاوره رایگان : 
09130834835