یکی از موارد قابل تشخیص آلودگی هوا، بو می‌باشد که از  منابع مختلفی مانند فاضلاب‌های شهری و صنعتی، کارخانجات و صنایع، پسماندهای شهری، دخانیات، آلاینده‌های شیمیایی از کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و... منتشر می‌شوند. یکی از مشکلات اصلی در طراحی و بهره برداری تاسیسات جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلاب،کنترل بو در سال‌های اخیر بوده است. بوی فاضلاب شهری معمولاً از گازهای حاصل از تجزیه مواد آلی یا از مواد افزوده شده به فاضلاب ناشی می‌شود.
یک سری فرآیندهای بیولوژیکی و فعل و انفعالات بیو شیمیایی باکتری‌ها در سیستم‌های تصفیه فاضلاب  باعث  تولید انواع گازها ودر محیط باعث انتشار بوهای نامطبوع می‌شود که به گازهای هیدروژن سولفور، آمونیاک موادآلی فرار و ترکیبات حلقوی فرار بد بو معروف می‌باشند.در این بخض قصد داریم به معرفی روش‌های حذف بوی فاضلاب بپردازیم.
روش‌های درمان قطعی بوی بد فاضلاب:
•    کنترل تولید بوی فاضلاب تخلیه شده به سیستم جمع آوری و تصفیه خانه
•    نصب تاسیسات نگهداری و تصفیه بو
•    به کاربردن مواد شیمیایی در فاز مایع ( فاضلاب)
•    استفاده از عوامل پنهان کردن یا خنثی سازی بو
•    استفاده از ساختمان‌ها و تاسیسات جلوگیری از آشفتگی فاز گاز
•    ایجاد نواحی بافر
•    کاهش آشفتگی و ریزش آزاد جریان با کنترل سطوح آب
•    کاهش بیش از حد بارگذاری در فرایندهای تصفیه خانه
•    افزایش نرخ هوادهی در فرایندهای تصفیه بیولوژیکی
•    افزایش ظرفیت تصفیه خانه، بوسیله بهره برداری از واحدهای غیرفعال
•    کاهش میزان جامدات و انباشته شدن لجن
•    افزایش فرکانس پمپاژ لجن و کفاب
•    اضافه کردن آب رقیق کلرینه شده به تغلیظ کننده‌های لجن
•    کنترل آزاد شدن آئروسل ها
•    افزایش فرکانس تخلیه دانه‌ها در دانه گیر و آشغال‌ها در آشغالگیر
•    نگهداری، تهویه، و تصفیه گازهای بودار
برای نگهداری و هدایت گازهای بودار به   تخلیه کننده‌ها یا سیستم‌های تصفیه بو از تاسیسات نگهداری بو شامل نصب پوشش ها، هودهای  جمع آوری و تجهیزات انتقال هوا استفاده می‌شود که باید  گازهای انباشته شده  بد بو جمع آوری و تصفیه شود و  بوی فاضلاب را با اضافه کردن انواع مواد شیمیایی به روش اکسیداسیون، رسوب دهی شیمیایی و کنترل PH حذف نمود.اکسیژن هوا، کلرین، هیپوکلریت سدیم، پرمنگنات پتاسیم، پراکسیدهیدروژن و ازن مواد شیمیایی اکسید کننده ای که به فاضلاب اضافه شود  این ترکیبات، سولفید هیدروژن وبقیه  ترکیبات بودار را اکسید خواهند کرد. 
 

فرم ارسال نظر

مشاوره رایگان : 
09130834835